Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adz
adz
[ædz]
Cách viết khác:
adze
[ædz]
danh từ
rìu lưỡi vòm
ngoại động từ
đẽo bằng rìu lưỡi vòm


/ædz/

danh từ
rìu lưỡi vòm

ngoại động từ
đẽo bằng rìu lưỡi vòm

Related search result for "adz"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.