Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adventurousness
adventurousness
[əd'vent∫ərəsnis]
danh từ
tính phiêu lưu, tính mạo hiểm, tính liều lĩnh


/əd'ventʃərəsnis/

danh từ
tính phiêu lưu, tính mạo hiểm
tính liều lĩnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.