Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adumbrate
adumbrate
['ædʌmbreit]
ngoại động từ
phác hoạ
cho biết lờ mờ
làm cho biết trước, báo trước bằng điềm
che tối, làm cho mờ tối, toả bóng xuống


/'ædʌmbreit/

ngoại động từ
phác hoạ
cho biết lờ mờ
làm cho biết trước, báo trước bằng điềm
che tối, làm cho mờ tối, toả bóng xuống

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.