Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adnoun
adnoun
['ædnaun]
danh từ
(ngôn ngữ học) tính từ, danh tính từ


/'ædnaun/

danh từ
(ngôn ngữ học) tính từ, danh tính từ

Related search result for "adnoun"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.