Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adjutancy
adjutancy
['ædʒutənsi]
danh từ
(quân sự) chức sĩ quan phụ tá; nhiệm vụ sĩ quan phụ tá


/'ædʤutənsi/

danh từ
(quân sự) chức sĩ quan phụ tá; nhiệm vụ sĩ quan phụ tá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.