Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adjuration
adjuration
[,ædʒuə'rei∫n]
danh từ
lời thề, lời tuyên thệ
sự khẩn nài, sự van nài


/,ædʤuə'reiʃn/

danh từ
lời thề, lời tuyên thệ
sự khẩn nài, sự van nài


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.