Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acutely
phó từ
sâu sắcacutely
[ə'kju:tli]
phó từ
sâu sắc
we are acutely aware of our responsibility
chúng tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mìnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.