Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acropolis

acropolis
[ə'krɔpəlis]
danh từ


/ə'krɔpəlis/

danh từ
vệ thành, thành phòng ngự (đặc biệt hay dùng để chỉ vệ thành của thành A-ten, thời cổ Hy lạp)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.