Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aclinic
aclinic
[ə'klinik]
tính từ
(vật lý) không nghiêng, vô khuynh
aclinic line
đường vô khuynh


/ə'klinik/

tính từ
(vật lý) không nghiêng, vô khuynh
aclinic line đường vô khuynh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.