Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acidulous
acidulous
[ə'sidjuləs]
tính từ
hơi chua
có pha axit
chua cay, gay gắt (lời nói)


/ə'sidjuləs/

tính từ
hơi chua
có pha axit
chua cay, gay gắt (lời nói)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.