Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acidly
acidly
['æsidli]
phó từ
chua chát, gay gắt
don't answer too acidly!
đừng trả lời gay gắt như thế!


/'æsidli/

phó từ
chua chát, gay gắt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.