Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acetify
acetify
[ə'setifai]
ngoại động từ
làm thành giấm
nội động từ
hoá chua; hoá thành giấm


/ə'setifai/

ngoại động từ
làm thành giấm

nội động từ
hoá chua; hoá thành giấm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "acetify"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.