Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abutilon
abutilon
[ə'bju:tilən]
danh từ
(thực vật học) giống cây cối xay


/ə'bju:tilən/

danh từ
(thực vật học) giống cây cối xay

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.