Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absurdity
absurdity
[əb'sə:diti]
danh từ
sự vô lý; sự ngu xuẩn, sự ngớ ngẩn
điều vô lý; điều ngớ ngẩn
that's quite an absurdity!
quả là một điều vô lý![sự; tính] vô nghĩa, vô lý, phi lý

/əb'sə:diti/

danh từ
sự vô lý; sự ngu xuẩn, sự ngớ ngẩn
điều vô lý; điều ngớ ngẩn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "absurdity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.