Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absolutary
tính từ
xá tội; tha tộiabsolutary
[æb'sɔljutəri]
tính từ
xá tội; tha tộiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.