Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aborted
aborted
[ə'bɔ:tid]
tính từ
bị sẩy (thai)
(sinh vật học) không phát triển, thui


/ə'bɔ:tid/

tính từ
bị sẩy (thai)
(sinh vật học) không phát triển, thui

Related search result for "aborted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.