Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abbacy
abbacy
['æbəsi]
danh từ
chức vị trưởng tu viện; quyền hạn trưởng tu viện


/'æbəsi/

danh từ
chức vị trưởng tu viện; quyền hạn trưởng tu viện

Related search result for "abbacy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.