Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
romanticism
romanticism
[rou'mæntisizəm]
danh từ
sự lãng mạn
(Romanticism) chủ nghĩa lãng mạn


/rə'mæntisizm/

danh từ
sự lãng mạn
chủ nghĩa lãng mạn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.