Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Little Dipper

Little+Dipper


Little Dipper

The Little Dipper is a group of stars in the constellation Ursa minor (the Little Bear). This group of stars ends at Polaris, the pole star of the Northern Hemisphere.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.