Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laputan
tính từ
(người hoặc ý nghĩ) lố bịch ngốc nghếch; ngớ ngẩnlaputan
[lə'pu:tən]
tính từ
(người hoặc ý nghĩ) lố bịch ngốc nghếch; ngớ ngẩn


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.