Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irish bull
irish+bull
['aiəri∫'bul]
danh từ
câu nói vô tình đâm ra vớ vẩn, câu nói vô tình đâm ra mâu thuẫn


/'aiəriʃ'bul/

danh từ
tiếng Ai-len
(the irish_bull) dân tộc Ai-len

danh từ
câu nói vô tình đâm ra dớ dẩn, câu nói vô tình đâm ra mâu thuẫn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irish bull"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.