Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
e region
e+region
[i:'ridʒən]
danh từ
vùng khí quyển cách quả đất từ 5 đến 145 km; vùng EGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.