Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aumbry
danh từ
hốc tường trong nhà thờ để giữ cốc đĩa dùng vào lễ ban thanh thểaumbry
['ɔ:mbri]
danh từ
hốc tường trong nhà thờ để giữ cốc đĩa dùng vào lễ ban thanh thểGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.