Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chiroptera
chiroptera
[kaiə'rɔptərə]
danh từ số nhiều
(động vật học) bộ dơi


/kaiə'rɔptərə/

danh từ số nhiều
(động vật học) bộ dơi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.