Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bolshevik
bolshevik
['bɔl∫ivik]
danh từ
người bônsêvíc; đảng viên đảng cộng sản Liên xô


/'bɔlʃivik/

danh từ
người bônsêvíc; đảng viên đảng cộng sản Liên xô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bolshevik"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.