Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Big Dipper

Big+Dipper


Big Dipper

The Big Dipper is a group of 7 stars contained in the Northern Hemisphere constellation Ursa major (the Great Bear).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.