Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
asleep at the switch
asleep+at+the+switch

[asleep at the switch]
saying && slang
not alert, not watching, not paying attention
If you're asleep at the switch, you won't learn much in class.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.