Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
Base period(Econ) Giai đoạn gốc. Một thời điểm được dùng để tham khảo khi so sánh với giai đoạn sau.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.