Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apocalypse
apocalypse
[ə'pɔkəlips]
danh từ
(tôn giáo) sự khải huyền
sách khải huyền


/ə'pɔkəlips/

danh từ
(tôn giáo) sự khải huyền
sách khải huyền

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.