Recent Searchs...
correlation matrix genetic mutation chaetognath slam dancing investigational wring from tzetze oanh sputum smear puerperal drop earring mist-flower pendant earring stepson football player wedgie bob mathias cumfrey azonic afeared schedule footstool funicular railway cilium top đượm fatigued heel counter idyllic gelt ignite olive drab inactivity take flight police officer biodegradable pollution chênh lệch rocket engine occupier public opinion poll vulcanized fiber restoration reflection múa may quay cuồng unfortunate contra daffodil word anaphora red worm homelike
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.