Recent Searchs...
reverberate of the … persuasion đồ gốm overshade state north sea oil hộ pháp hard sell đại náo bank holiday nhiễm sắc thể national assembly for wales morning habeas corpus đích thân scarlet sumac genus blechnum monocotyledones đắc thế genus polystichum bán nguyệt lucius dubignon clay bồi bút villain xét đoán assistant fruit đại não cycle phóng điện steak phè săm communicating enquire lưới sense đặc xá flat self-respect khốn khó certain previously từ biệt hiện tình hồi giáo tiếp cận dog's-tooth khuynh diệp refine chuyên nghiệp ra viện vỉa hè chuồng tình nguyện tăng permanent đời người liên lạc ẩu đả homelike
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.