Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ễnhverb
to swell
ăn nhiều quá ễnh bụng to have a swelling belly for having eaten too much food

[ễnh]
động từ
to swell
ăn nhiều quá ễnh bụng
to have a swelling belly for having eaten too much foodGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.