Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ảo mộngnoun
Fantastic dream, day-dream, castle in the air

[ảo mộng]
danh từ
fantastic dream, day-dream, fancy, castle in the air
thế giới ảo mộng
the realm of fancy; dream-landGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.