Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ơi


[ơi]
Hey, hello
em bé ơi, dậy đi thôi
Hey baby, wake up!
Yes, here I am
Bố ơi - Ơi, bố đây
Hey, dad! - Yes, here I amHey, hello
em bé ơi, dậy đi thôi Hey baby, wake up!
Yes
Bố ơi - Ơi, bố đây Hey, dad! - Yes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.