Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
động dục


[động dục]
to rut; to be in rut/in heat/in seasonBe on heat, (mỹ) be in heat


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.