Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đồ biểu


[đồ biểu]
Diagram, graph.
Đồ biểu thống kê
A statistical graph.Diagram, graph
Đồ biểu thống kê A statistical graph


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.