Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
định lýnoun
theorem

[định lý]
theorem
Định lý Newton
Binomial theorem
Định lý Pitago
Pythagorean theorem
Chứng minh một định lý
To prove a theoremGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.