Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đả thông


[đả thông]
Talk over, talk round.
Đả thông tư tưởng cán bộ về chính sách mới
To talk the cadres over to the new policy.Talk over, talk round


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.