Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đôi tám


[đôi tám]
In one's early teens.
Mấy cô gái tuổi chừng đôi tám
Some girls in their early teens.In one's early teens
Mấy cô gái tuổi chừng đôi tám Some girls in their early teens


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.