Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đôi coverb
To spat; to contend

[đôi co]
động từ
To spat; to contendGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.