Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đón rước


[đón rước]
Receive with consideration; welcome with high regards.
Đón rước một thượng khách
To receive with consideration a guest of honour.Receive with consideration; welcome with high regards
Đón rước một thượng khách To receive with consideration a guest of honour


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.