Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ăn hiếpverb
To bully, to tyrannize
những tân binh non nớt thường bị viên thiếu úy già này ăn hiếp raw recruits are often bullied by this old sub-lieutenant

[ăn hiếp]
xem bắt nạtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.