Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ê ẩmverb
feel a dull and lasting pain

[ê ẩm]
động từ
feel a dull and lasting painGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.