Recent Searchs...
hellenic achievable air balloon neogothic bắn bi còi gấu áo giội rửa treatment buoyancy air sitar hài hòa câu đố advance amanita largely ma stream già mà còn dại hậu kỳ giấy cuốn thuốc lá team cuộn chỉ dịch viết coverage plenish dây thun travel bất hợp pháp acérer đua đòi bàn bạc method 贵族 nghệch center assess cửa cống nổi 铁杵磨成针 gradient gạt nước end biên dịch chiếm lĩnh sentence wide
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.