Recent Searchs...
cung canh onhook corporate capacity deposit disrupt ring bend tactless afforest bort bị sỉ nhục biết mấy sylphlike cart irreversible adiabatic colony corrupt yên ngựa associate cercar ack emma tackle item suspend qualify guttae dentifrice rụt rè không đáng kể anomaly roost monday stance millinery dịu dàng conciliatory may sẵn convertible máy phát điện hendido corded minos pattern recognition phát sáng mass buzz never thi bức hôn
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.