Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
器具


器具 khí cụ
  1. Đồ dùng để làm việc. ☆Tương tự: dụng cụ .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.