Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)[xié]
Bộ: 革 - Cách
Số nét: 15
Hán Việt: HÀI
giầy。穿在脚上、走路时着地的东西,没有高筒。
一双鞋 。
một đôi giầy
棉鞋
。 giầy bông
拖鞋
。 dép lê.
凉鞋 。
dép xăng-đan; giầy xăng-đan
Từ ghép:
鞋拔子 ; 鞋帮 ; 鞋粉 ; 鞋匠 ; 鞋脸 ; 鞋油 ; 鞋子Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.