Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)Từ phồn thể: (趕)
[gǎn]
Bộ: 走 (赱) - Tẩu
Số nét: 10
Hán Việt: CẢN
1. đuổi; đuổi theo; xua。追。
学先进,赶先进。
học tiên tiến, đuổi theo tiên tiến
你在前头走,我在后头赶。
anh đi trước, tôi đuổi theo sau.
2. vội; gấp; vội vàng; vội vã; tranh thủ。加快行动,使不误时间。
赶路
gấp rút lên đường
赶任务
gấp rút hoàn thành nhiệm vụ
他骑着车飞也似地往厂里赶。
anh chạy xe như bay tới nhà máy.
3. đi; đến (nơi nào đó)。去;到(某处)。
赶集
đi chợ
赶考
đi thi
4. đánh; đánh đuổi。驾御。
赶驴
đánh lừa đi
赶大车
đánh xe đi
5. đuổi; xua đuổi。驱逐。
赶苍蝇。
đuổi ruồi
6. gặp; gặp phải; vào lúc; nhân dịp。遇到(某种情况);趁着(某个时机)。
赶巧
vừa vặn; đúng lúc
赶上一场雨
gặp một trận mưa
7. đến lúc; đến khi (giới từ, dùng trước từ chỉ thời gian)。介词,用在时间词前面表示等到某个时候。
赶明儿咱们也去。
đến mai chúng ta cùng đi.
赶年下再回家。
đến sau tết hãy về nhà.
Từ ghép:
赶不及 ; 赶不上 ; 赶场 ; 赶场 ; 赶潮流 ; 赶车 ; 赶得及 ; 赶得上 ; 赶点 ; 赶赴 ; 赶工 ; 赶海 ; 赶汗 ; 赶集 ; 赶脚 ; 赶街 ; 赶紧 ; 赶尽杀绝 ; 赶考 ; 赶快 ; 赶浪头 ; 赶路 ; 赶忙 ; 赶庙会 ; 赶明儿 ; 赶巧 ; 赶热闹 ; 赶时髦 ; 赶趟儿 ; 赶圩 ; 赶鸭子上架 ; 赶早 ; 赶嘴Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.