Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)[kōng]
Bộ: 穴 - Huyệt
Số nét: 8
Hán Việt: KHÔNG
1. trống rỗng; trống không; không; rỗng; trống; suông; không thực tế。不包含什么;里面没有东西或没有内容。
空箱子。
rương rỗng.
空想。
không tưởng.
空谈。
nói suông
空话。
nói suông.
把房子腾空了。
bỏ trống căn phòng.
空着手去的,什么都没带。
tay không mà đi, không mang theo gì hết.
操场上空无 一人。
sân vận động không một bóng người.
2. bầu trời; trời; không trung; không。天空。
晴空。
trời trong xanh.
高空。
trời cao.
领空。
vùng trời.
空中楼阁。
lầu cao giữa trời.
对空射击。
bắn lên trên không.
落空。
trật lất.
3. vô ích; toi; toi công; uổng công; vô ích; chuyện không đâu。没有结果的;白白地。
空跑一 趟。
mất toi một chuyến.
空忙。
bận rộn chuyện không đâu.
4. chỉ 。仅,只。
Từ ghép:
[kòng]
Bộ: 穴(Huyệt)
Hán Việt: KHÔNG
1. để trống; bỏ trống; để không。腾出来; 使 空。
文章每段开头要空两格。
bắt đầu mỗi đoạn của một bài văn phải để trống hai hàng.
把前面几排座位空出来。
để trống một dãy ghế đầu.
空出一天时间参观游览。
bỏ ra một ngày đi tham quan du lịch.
2. trống; không。 没有被利用或 里 边 缺少的东西。
空地。
đất bị bỏ trống.
空白。
bỏ trống.
车厢里空得很。
trong toa xe còn rất trống.
把前面几排座位空出来。
để trống mấy hàng ghế phía trước.
3. chỗ trống; lúc rảnh; khi nhàn rỗi。尚未占用的地方或时间。
填空。
điền vào chỗ trống.
屋里堆得 连下 脚的空儿都没有。
trong nhà đồ đạc chất đống không còn chỗ trống để mà đi.
抽空儿到我这儿来一 趟。
tranh thủ lúc rảnh đến chỗ tôi.
Từ ghép: 空白;空白点;空包弹;空肠;空城计;空当;空挡;空荡荡;空地;空调;空洞;空洞洞;空额;空乏; 空翻;空泛;空房;空腹;空谷足音;空喊;空耗;空话;空怀;空幻;空际;空寂;空架子;空间;空间 通信;空间图形;空间站;空降;空姐;空军;空空如也;空口;空口说白话;空口无凭;空旷;空灵;空 论;空落落;空门;空濛;空名;空难;空气;空气锤;空气轴承;空前;空前绝后;空勤;空缺;空身; 空驶;空手道;空疏;空谈;空头;空头支票;空投;空文;空袭;空隙;空暇;空闲;空想;空想设会主 义;空心;空心菜;空心砖;空虚;空穴来风;空余;空域;空运;空战;空中;空中堡垒;空中楼阁;空 中小姐;空钟;空竹;空转;空子Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.