Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)
礼宾


[lǐbīn]
lễ tân; nghi thức đón tiếp khách (thường dùng trong ngoại giao)。按一定的礼仪接待宾客(多用在外交场合)。
礼宾服。
lễ phục.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.