Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
止境


止境 chỉ cảnh
  1. Chỗ cuối cùng,chỗ không thể lên quá được nữa. Như học vô chỉ cảnh việc học không bao giờ tới cùng.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.