Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 75 木 mộc [17, 21] U+6AFA
櫺 linh
ling2
  1. (Danh) Cái chấn song. ◇Nguyễn Trãi : Hoa ổ di sàng cận khúc linh (Thứ vận Hoàng môn thị lang ) (Để xem) khóm hoa, dời giường đến gần chấn song hình cong.
  2. (Danh) Lá tàu ở đầu cột để đón mái nhà, mái hiên.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.